palác Sylva - Taroucca

Řadový třípodlažní zděný omítaný objekt v pravidelné zástavbě ulice Na Příkopě. Dispozičně se jedná o rozsáhlý komplex budov, uspořádaných po stranách dvou čtvercových dvorů, z nichž první je větší. Třetí čestný dvůr je situován v zadní části parcely, kolem něj jsou rozloženy budovy bývalých koníren a JV pokračují mladší novostavby z 20. století (v místě býv. zahrady). Ze třetího dvora vede vstup do pasáže čp. 840. Při ulici V Cípu celý protáhlý komplex uzavírá osově umístěná rozlehlá budova býv. jízdárny s přízemním objektem konírny při SV straně vlastní jízdárny (dnes část parc. č. 593; objekty jízdárny s konírnou později provozně či vlastnicky souvisely s čp. 1480 nebo 896; architektonicky ale nedílně náleží do komplexu areálu čp. 852). Hlavní průčelí do ul. Na Příkopě je v ose zdobeno portikem na čtyřech dvojicích toskánských sloupů, držících balkon s ozdobnou mříží. V patře člení fasádu pilastry s ionskými hlavicemi, mezi nimi obdélná, pravoúhle zakončená okna, tři okenní osy uprostřed jsou zakončeny segmentově. Nad okny se střídají segmentové s trojúhelnými frontony. Půdní polopatro s příčně obdélnými okny. Ve střední části fasáda završena tympanonem, po stranách segmentovými nástavci, na nich sochařská výzdoba. Podobně členěna dvorní křídla. V interiéru dochováno honosné jednoramenné reprezentativní schodiště, zdobené skulpturami F.I. Platzera a nástropní malbou V.B. Ambrože. V patře sály se štukovou výzdobou stropů.