palác Pachtů z Rájova

Dvoupatrová fasáda do Náprstkovy ulice je mírně zvlněná, zpevněna scarpy. Patro je odděleno římsou, okna patra mají v parapetu štukový rámec. Kamenný vstupní portálek má stuhové ostění. Bývalý hlavní vstup z Anenského nám. tvoří půlkruhově zaklenutý vjezd s bosovanou archivoltou s maskaronem na vrcholovém klenáku. Okno nad vchodem je rámováno širokou šambránou s volutovými křídly a štítovým rozeklaným nástavcem, nad kterým je erb. Štít fasády uzavírá vzedmutá římsa s rovnou střední částí. Průčelí činžovního domu je třípatrové, v přízemí prolomené půlkruhově zaklenutými okny, vstupy. Nad hlavním vstupem je v prvním patře balkon přes čtyři osy. Fasády prvního nádvoří patrového paláce jsou členěny římsou a vertikálními štukovými poli mezi okny a štukovými vykrajovanými poli. Činžovní dům má pavlačovou dvorní fasádu. Fasády druhého nádvoří jsou v patře rytmizovány pilastry s volutovými hlavicemi mezi okny. V Z stěně je kamenná kašna se lvím maskaronem. Jižní průčelí je konkávně prohnuté s představeným sloupovým portikem s průjezdem a s balkonem. Z průjezdu vede do patra monumentální dvoukřídlé schodiště se zděným prolamovaným zábradlím a s putti ústící do schodišťové haly. V interieru jsou dále cenné renesanční a klášterní klenby v J křídle.