oplocení

Oplocení má nízkou kamennou podezdívku, tvořenou dvěma stupni – horní mírně přesahuje. Na podezdívce je umístěný mřížový plot. Jeho pole tvoří svislé pruty, střídavě prosté a tordované, zpevněné nahoře a dole širší vodorovnou příčlí. Kratší tordované pruty jsou dole zakončené do trojlistu a nahoře pak do hrotovitého tvaru. Delší prosté pruty mají nahoře tvar lilie. Prostor mezi pruty zdobí stáčené ornamenty. U ornamentů, situovaných nad dolní vodorovnou příčlí, sahá jedna strana motivu výše a je rozšířená. Ornamenty u horní vodorovné příčle jsou jak nad ní, tak pod ní – vzájemně zrcadlově obrácené. Horní konce horní řady jsou opět rozšířené. Jednotlivá pole oplocení odděluje vyšší a širší svislá příčle. Dole je zdobená esovitými motivy, umístěnými na přední i zadní straně podezdívky, nahoře je zakončená lilií, pod níž jsou stylizované listy. Uprostřed oplocení je široká brána, tvořená vjezdem, po jehož obou stranách je branka pro pěší. Vjezd tvoří trojdílná vrata s plnou dolní částí s diamantovou bosou a nad ní pak se střídavě vyššími a nižšími pruty, ukončenými do hrotu. Pruty nahoře zpevňuje vodorovná příčle. Obě branky pro pěší, provedené stejně, jsou zdobnější. Od vjezdu je odděluje válcový železný sloupek, od zbývající části oplocení pak hranolový sloupek z kamenných kvádrů, ukončený kamennou sedlovou stříškou. Ve štítu stříšky je vytlačený motiv trojlistu (s jedním listem nahoře a dvěma dole), její hřeben je zaoblený. Dolní plná část branky je zdobená rozvinutými květy – uprostřed je jeden větší, ve všech čtyřech rozích pak květ menší. Zbývající část tvoří svislé pruty, zpevněné čtyřmi širšími vodorovnými příčlemi. Prostor mezi pruty je opět zdobený. Dole je stejný motiv jako na zbytku oplocení, ve středu – mezi dvěma vodorovnými příčlemi - jsou pak kruhy s vepsaným čtyřlistem. Horní část je provedená podobně, jako na oplocení (pouze dolní motiv je méně stočený a jeho konce jsou širší a rozeklané). Poznámka: popis odpovídá stavu v srpnu 2006.