ohradní zeď s branou II.

Ohradní zeď školního areálu při jeho jižním okraji, zděná konstrukce, členěná vysokým soklem (ve spodní úrovni konstruovaným z kamenných bloků, vyšší partie soklu omítané), na západní straně lemována lisénou a na východní branou tvořenou dvojicí lisén a vrcholící kladím s konzolovou římsou, vjezdový otvor zhruba čtvercový, osazen dvoukřídlými mřížovými vraty s motivem kruhů. Při patách brány vjezdové pískovcové půlkulové nákolníky. Zbývající plocha omítnuta sgrafitem v identické úpravě dle gymnázia, svrchní vrstva bílá, spodní probarvena do karmínové červeně. Zeď ukončena pískovcovou římsou, koruna zdi oplechována. V polovině výšky je zeď prolomena čtyřmi čtvercovými okny osazenými mříží s kruhy. K výše popsané zdi patřila původně i zeď na její východní straně, která je i s branou jejím zrcadlovým obrazem, s tím rozdílem že má pouze tři okna. V minulosti však byla prodána k sousednímu domu čp. 714 (dnes tedy stojí na p. č. 105/2) a dle něho opatřena nevhodnou barevností a její okna zazděna.