ohradní zeď s branou I.

Ohradní zeď školního areálu při jeho západním okraji, zděná konstrukce, členěná vysokým soklem (ve spodní úrovni konstruovaným z kamenných bloků, vyšší partie soklu omítané), na stranách částí zdi lisény. Zbývající plochy omítané zdobené sgrafitem v identické úpravě dle gymnázia, svrchní vrstva bílá, spodní probarvena do karmínové červeně. Zeď ukončena pískovcovou římsou, koruna zdi oplechována. V severní odsazené trojosé části je zeď ve středu prolomena branou tvořenou dvojicí lisén a vrcholící kladím s konzolovou římsou, vjezdový otvor zhruba čtvercový, osazen dvoukřídlými mřížovými vraty s motivem kruhů Při patách brány vjezdové pískovcové půlkulové nákolníky. V polovině výšky je zeď prolomena čtvercovými okny osazenými mříží s kruhy. V hlavní části zdi je těchto oken třináct, po jednom jsou vedle brány a další čtyři jsou ve dvou osách (nad sebou) v krátké jižní části. Ke vnitřní straně hlavní části zdi byla ve dvoře asi později přistavěna budova, která (soudě dle leteckých snímků) změnila mezi léty 1975 a 1995 půdorys.