ohradní zeď

Ohradní zeď je postavená z režných cihel. V dolní části zeď chrání dvoustupňový sokl z kamenných kvádrů. Korunu zdiva kryjí dlouhé kamenné desky tvaru sedlové střechy, na vnějších stranách profilované. Zeď člení pravidelně rozmístěné, mírně vystupující sloupky. Jsou o dvě řady cihel vyšší, než vlastní zeď, ukončené jsou kamennou sedlovou stříškou. Ve štítu stříšky je vytlačený motiv trojlistu (s jedním listem nahoře a dvěma dole), její hřeben je zaoblený. Na některých sloupcích dnes tyto stříšky chybí. Poznámka: popis odpovídá stavu v srpnu 2006.