odpočinkový (výběrčí) kámen

Odpočinkový kámen se nachází jihovýchodně od centra obce Osek při silnici od nádraží do města. Je umístěn při severozápadním nároží vnější obvodové ohradní zdi oseckého hřbitova. Jedná se o jednoduchý kámen ve tvaru kvádru položený delší stranou na terénu v blízkosti chodníku. Jedna ze stěn obsahuje špatně čitelný rytý nápis kapitálkami. Ve znění 16FLAO74. Kvádr má rozměry 47 x 68x42 cm.