Ochranné pásmo souboru kulturních památek v Jezeří