Ochranné pásmo při archeologické nemovité kulturní památce Modlešovice, bývalá rýžoviště zlata