Ochranné pásmo národní kulturní památky areál cisterciáckého kláštera v Oseku, okres Teplice