Ochranné pásmo areálu kostela sv. Václava ve Vatířově