obytný dům

Původně měšťanský dům s hospodářským zázemím pozdně gotického původu se nachází v jihovýchodním rohu historického jádra Slavonic. Dnešní podoba vychází z přestavby z 19. století, kdy se zde nacházel provoz sousedního pivovaru. Dům se nachází v místech s poměrně intaktně dochovanými stopami po středověké fortifikaci. Hladce omítaný patrový dům s obytným podkrovím je štítově orientovaný, na hlavní hmotu navazuje od severu nižší přízemní budova hospodářského zázemí. Do ulice se dům obrací dvouosou fasádou s pravoúhlými otvory oken s okny s historizujícím členěním. Kolem oken je v omítce ryté lemování. Patra jsou rovněž naznačena rytými linkami v omítce. Na jihozápadním nároží jsou znatelné zbytky po bráně, která zanikla v osmdesátých letech 20. století. Fasáda do dvora je prolomena několika málo pravoúhlými otvory po oknech, nejvýraznějším prvkem průčelí je zde boční výběh zdiva vnitřní klenby. Druhá boční fasáda na západ je trojosá s pravoúhlými okny a výplněmi obdobnými těm na uličním průčelí. Dnes je zde situován hlavní vstup do domu, který má segmentové nadpraží. Nové dveře mají členěný nadsvětlík, vpravo se nachází dvojice malých okének do původních chlévů. V patře vpravo je patrné zazděné kamenné ostění staršího okna. Sedlová střecha má poměrně výrazný přesah, krytina je tvořena bonským šindelem.