obchodní dům U Nováků

Nárožní palác složen ze secesního domu s průčelím do Vodičkovy ul. a přístavby v zadní části parcely a na připojených parcelách do ulice V Jámě. Dům má pětitraktovou podélnou dispozici, novější komplex železobetonové skeletové konstrukce je složen z hl. křídla a ze šesti pětipodlažních křídel se dvěma úrovněmi podkroví seskupených okolo tří vnitřních dvorů. Křídla v přízemí propojena pasážemi s dvoranami. Secesní průčelí do Vodičkovy ul. je čtyřpatrové, s mansardovým podlažím. Osmiosé přízemí a 1. p. spínají pilíře obložené žulou. Ve 3. a 6. ose jsou symetricky situovány shodné vstupy s pův. seces. vraty ve 3. ose zleva. Nad vstupy s markýzami navazují v 1. p. balkony s mřížovým ornamentálním zábradlím. V bočních osách odděluje 2. p. kordonová římsa, ve střední části pod balkonem nápis "U Nováků", 2. - 4 .p. čtrnáctiosé, 3 krajní osy vymezené bosovanými pásy tvoří mělké risality, z nichž vystupují trojboké arkýře na zaoblených konsolách, ve 4. p. ukončené balkonem. Osmiosý střední úsek je ve 2. p. v celé šíři opatřen balkonem, dvě boční osy rámované bosáží mají balkony s trojúhelnými podestami ve 3. p. Horizontálně fasádu člení průběžné římsy ve 2. a 4 .p. Nad hl.římsou na risality navazují trojboké štíty s rozlomenými segmentovými frontony, uprostřed s proskleným ateliérem. Šestipatrové hl. průčelí do Vodičkovy ul.dostavby do ulice V Jámě má nepravidelný průběh. Fasáda navazuje na průčelí secesní stavby. Přízemí a 1. p. dělí ploché pilíře na 5 os,v přízemí jsou pův.výkladce,ve 2.ose zleva vstup do pasáže.Nad 1. p. kordonová římsa,2.- 5. p. třináctiosé se dvěma zaoblenými arkýři,ve 2. p. mezi arkýři balkon. Nad 5. p. desková korunní římsa, 6. p. otevírající se na terasu dvakrát ustupuje.Nad plochou střechu 6.p. vystupuje trojosý altán.Řešení boční i zadní fasády odvozeno z hl. průčelí. Secesní dům podsklepen dvěma podlažími sklepů, rovněž přístavba v suterénech se sály divadla a varieté. Stěny průjezdu secesního domu s částečným pův. členěním. V přízemí přístavby síť pasáží a dvoran s pův. výkladci. Komplex novějších budov má čtyři schodiště.