obchodní dům Kotva

Projekt obchodního domu Kotva vypracovali v letech 1970–1971 architekti Věra a Vladimír Machoninovi. V letech 1971–1974 jej realizovala švédská firma SIAB. Architektura Kotvy citlivě reaguje na urbanistický kontext na hranici Starého a Nového Města, na náměstí, které v té době svou podobu teprve hledalo. Požadovaný velký objem skryla vtipně do plástvové půdorysné struktury, která dovolila, aby stavba ohleduplně vyplnila volnou parcelu s maximálním využitím, aniž by dala najevo svou skutečnou velikost. Bylo zřejmé, že autoři jsou dobře seznámeni se světovými architektonickými tendencemi a dokážou do nich své dílo dobře začlenit. Obvodový plášť je výrazně kontrastní ke svému okolí, byl zvolen povrch z předem zrezivělých ocelových plechů, odolných další korozi, v té době v Československu ještě nepoužívaný. Jeho temná barva, prokládaná nepříliš častými plochami oken, dovolila stavbu ještě dále v jejím objemu potlačit. Kontrastně k celému objemu jsou pouze vysazené železobetonové zaoblené věže schodišť, vylehčené svislými pásy oken.