obchodní dům Haas

Řadový zděný omítaný jednotraktový dům čtvercového půdorysu, situovaný v pravidelné zástavbě ulice Na Příkopě. Přízemí celé je prolomeno prosklenými výkladci, v ose umístěn vstup, pravoúhle zakončený, lemovaný edikulou. Přízemí je členěno čtyřmi mohutnými polopilíři, na nichž jsou v patře posazeny sloupy, držící půlkruhové arkády. Přízemní polopilíře jsou zdobeny motivem kanelur, střídaných přepásáním bosami. Drží svrchní zalamované kladí, které ve vlysu nad pilíři obsahuje monogram HS. Patro členěno sloupy s kompozitními hlavicemi, mezi nimi široká prosklená okna. Nad nimi zalamované kladí, v jehož vlysu lví hlavy a vegetabilní ornamentika. Na kladí dosedají profilované arkády, v ose s maskaronem v klenálu, lemovány po stranách sochami, které jsou alegoriemi Vědy, Obchodu, Průmyslu a Umění od Josefa Freunda. Ve cviklech HS. Ve střední arkádě erb s písmeny HAS, lemovaný dvěma gryfy. Nad arkádami půdní polopatro s příčnými válcovými okénky. Fasádu završuje konzolová korunní římsa, nad ní ještě balustrová atika. V interiéru čtvercová vstupní hala se štukovým kazetovým stropem na čtyřech litinových sloupech, v zadní části šestiramenné schodiště do pater s ozdobným litinovým zábradlím. Do podkroví vede vřetenové litinové schodiště.