obchodní dům Brouk a Babka

Obchodní dům firmy Brouk a Babka je situován v historickém jádru města, v blízkosti náměstí Přemysla Otakara II. Obchodní dům je nárožní stavbou na rohu Široké ulice a Dr. Stejskala, na poměrně malé obdélné parcelaci. Budova se nachází na území městské památkové rezervace České Budějovice. Pětipatrová nárožní budova obdélného půdorysu s hranolovým nárožním arkýřem, schodišťovým rizalitem, pásovými okny a keramickým obkladem. Při severním průčelí domu jsou umístěné v chodníku luxférové světlíky. Historie a popis: Z roku 1935 pochází stavba obchodního domu firmy Brouk a Babka v Široké ulici č.p. 11 navržená Karlem Chocholou. Pětipatrová nárožní budova obdélného půdorysu . Stavbu tvoří hranol, ze kterého na západní straně mírně vystupuje druhý hranol - arkýř zabírající první čtyři patra a přečnívající přes jihozápadní nároží. Symetricky k němu z jižního průčelí vystupuje schodišťový rizalit. Západní průčelí člení pásová okna probíhající přes nároží. Celou stavbu pokrývá nažloutlý keramický obklad. Koncem osmdesátých let prošel dům rekonstrukcí, byly vyměněny úzké rámy pásových oken za masivnější, tím se opticky západní průčelí zaslepilo oproti původní otevřenosti. Při severním průčelí domu jsou umístěné v chodníku luxférové světlíky.