obchodní dům Bílá Labuť

Řadový, obchodní, dům skeletové konstrukce půdorysu v podobě písmene L, v převážné většině etáží se souvisle propojenými pilířovými halami. Budova má dvouetážový suterén, kryta je odstupňovaným systémem rovných střech, nad 7. p. dvou patrový věžovitý útvar. Čelo přízemí kryje prostá markýza, plocha zavěšeného průčelí nad ní je souvisle prosklena až pod úroveň 6. p.. Střízlivě elegantní vzhled exteriéru doplňuje plastický firemní nápis nad přízemní markýzou, neonový obraz labutě před průčelní terasou a obdobný svítící znak, který se za tmy otáčí nad věžicí "dominanty". Hloubku prvních dvou polí přízemí zaujímá otevřená "výkladcová hala", zbytek přízemí, podstatnou část suterénů a prakticky celou plochu 1.-5. p. tvoří celistvé obchodní haly, přičemž přízemí a 1. p. jsou vertikálně propojeny "atriovým" výřezem v prodlouženém středním poli 5. řady (procházel jím původně pohyblivý chodník jako centrální motiv vstupního interiéru). Horní patra jsou vyhrazena kancelářím. Budova prošla mnoha zejména technickými úpravami. Poslední velkou adaptací bylo zřízení velkoprodejny potravin v prvním suterénu, ale zejména vložení mezipatra do přízemní hale, v jejímž středu byla obnovena působivá atriová úprava se dvěma paralelními odstupněně situovanými eskalátory uprostřed leštěného anortozitového obložení (dok. 1996, proj. Oldřich Petráček).