obchodní dům

Jedná se o pětipatrovou stavbu obdélného k ulici hloubkově orientovaného půdorysu s posledním ustupujícím patrem a terasou se strojovnou výtahu na rovné střeše. Dům tvoří železobetonový skelet, na který je v úrovni prvního až čtvrtého patra směrem do ulice zavěšena prosklená fasáda (skleněné tabule v ocelovém rámu v rytmizaci 7 horizontálně a 8 vertikálně). V úrovni prvního patra je prosklená fasáda posazena na vyzděný parapet s obkladem (úzké černé a smetanové keramické obkladačky), na kterém bylo umístěno firemní označení. Keramický obklad dále lemuje prosklení fasády. Objekt je přístupný ustupující pasáží, ve které se nacházejí souměrně posazené samostatné plně prosklené výkladce s kamenným ustupujícím soklem a oblým zasklením v rozích, které jsou bohatě lemovány ušlechtilou ocelí anticorro. Po stranách pasáže se nacházejí ploché výkladce obdobného uspořádání se zaoblenými hranami. Dispozičně byl objekt uspořádán čistě pro obchodní účely. Komunikační (schodiště a výtah) a sociální zázemí objektu bylo umístěno v severovýchodní části domu, ostatní plochy prvního až čtvrtého patra vyplňovaly prodejní nečleněné prostory. Poslední ustupující patro se vstupem na balkón bylo uzpůsobeno pro kancelářskou a provozní činnost obchodního domu. V suterénu se nacházela kotelna s uhelnou, skladovací prostory a dodatečně vybudovaný letecký kryt. V interiéru se zachovala řada původních prvků odpovídající funkcionalistickému názvosloví (viz soupis prvků).