Nový zámek

Nový zámek čp. 189 stojí ve východní části zámeckého parku, blízko při jeho východní hranici. Jedná se o dvoupatrovou podsklepenou zděnou hladce omítnutou budovu postavenou na členitém, zhruba však čtvercovém, půdorysu pod soustavou sedlových, pultových střech a jedné valbové střešní konstrukce. Součástí areálu je vedle vlastní budovy zámku (1) jeho slavnostní schodiště (2), bazén (3), redukovaný zámecký park (4) a mostek (5). V areálu stával ještě zaniklý panský dům čp. 2 a hospodářský dvůr s celkem šestnácti prvky.