Národní dům

Stavba je tvořena hlavní budovou s divadelním a společenským křídlem, budovou letní restaurace, nádvořím, oplocením a bránami.