nakladatelství - Štencův dům

Areál Štencova domu se rozkládá na nepravidelné polygonální parcele. Uvnitř se hlavní uliční křídlo člení na p. 1092 a cp. 931 -dispozičně vzájemně odděleno vstupní chodbou. K čp. 931 patří rozsáhlá dvorní zástavba. Dvorní křídla, sloužící průmyslovým provozům, jsou přízemní až jednopatrová, krytá plochými střechami. K čp. 1092 náleží malý dvorek při jižní fasádě. Architektonicky nejvýznačnější je hlavní severní uliční budova (dvojdům). Tato část objektu je podsklepená, třípatrová, kryje ji sedlová střecha, do jejíž šikmé plochy je na severní straně vloženo ateliérové patro osvětlené pásem zaoblených střešních oken. Fasáda do Salvátorské je třípatrová, dělená v přízemí a v 1. p. do devíti os. Rozsahu čp. 1092 odpovídá šestiosá levá část domu s jednoosým rizalitem se štítem. V přízemí fasáda členěna keramicky obloženými stupňovitě zakončenými pilířky. Povrch fasády tvoří neomítané červené cihly. Nahoře ji uzavírá stupínkovitá římsa. Pravou část fasády (odpovídající čp. 931) v šíři tří standardních okenních os prolamují v úrovni 2. a 3. p. petlice francouzských oken s kovovým dekorativním zábradlím, před které je v 3. p. na mohutné cihlové konsoly vysunut balkón se zaoblenou cihlovou předprsní. Nad pásem zaoblených ateliérových oken je tato representační část Štencova domu vyznačena atikovým štítem zdobeným petlicí slepých ústupkových portálů. Náročněji architektonicky ztvárněná jsou částečně i dvorní průčelí. V interiérech celého areálu je z velké části zachována umělecko řemeslná výzdoba a řada původních prvků architektonického členění včetně původní dispozice.