nájemnní dům Františka Pawlů

Řadový čtyřpatrový dům s půdním polopatrem. Pravidelně koncipované šestiosé uliční průčelí členěné na bocích silně vystupujícími lizénami nese v 2., 3. a 4. patře v meziokenních plochách ve vysokém reliéfu bohatý florální dekor, jehož dominatní prvek tvoří svazky vertikálních stonků nahoře bohatě konvexně-konkávně tvarovaných nesoucích listy a květy. Parter zahrnující přízemí a 1. patro od vyšších podlaží výrazně odděluje horizontální linie celokovového průběžného balkonu neseného sledem kozol bohatě zdobeného konvexně-konkávně tvarovanými křivkami s florálními motivy a kruhy nad vácovými sloupky nesoucími jednotlivá pole vyplétaného zábradlí. Půdní polopatro je osvětleno drobnými obdélnými okenními otvory, v meziokenních plochách se nachází pásy kapek a rozetek. Uliční průčelí je završeno silně vyloženou profilovanou korunní římsou nesenou sledem konzolek, plocha římsy je zdobena dekorativními pásy listovce a rozet. Na římse jsou umístěny dvě antikizující plastiky géniů.