nájemní dvojdům Františka Pawlu

Nájemní dvojdům s totožně řešenými průčelími do ulic Hlinky a Výstavní je v zadním průčelí spojen můstkem. Symetricky řešené osmiosé uliční průčelí je pokryto střídmou, zato ušlechtilou výzdobou. V ose přízemí členěném sedmi okenními osami prolomen úzký vstup s geometrickým plochým dekorem v supraportě. Poměrně vysoká dvoudílná obdélná okna ve špaletách, na podokenních římsách, se segmentem v parapetních výplních. Mezi okny prvního a druhého patra orámovaná pole se štukovým vegetabilním a páskovým dekorem. V meziokenních polích třetího patra dvojice palmových listů přepásáných širokým pásem s kruhovými medailony s ženskými portréty. V krajních medailonech motiv tří obdélníků. Druhá a sedmá osa všech pater s balkony ohrazenými secesním kovovým zábradlím a propojenými kovovými pilířky. Výraznou vertikalitu budovy přerušuje pouze kordonová římsa prvního patra a korunní římsa s vejcovcem a štukovým dekorem nesoucí sedlovou střechu.