nájemní dům MUDr. Františka Hory

Jedná se o součást souboru dvou nájemních domů postavených stavitelem Josefem Müllerem v duchu mimořádné architektury nedaleké Gessnerovy Okresní nemocenské záložny. Průčelí domu je akcentováno dvěma vertikálami postranních polygonálních arkýřů spínajících 1. a 2. patro završených balkony s kovaným zábradlím zdobeným motivy geometrické secese a vertikálou tří úseků mohutné vyložené korunní římsy spočívající na krakorcích členěných zvýšenou střední atikovou částí. Po stranách průčelí a zvýšené střední atikové části se nachází 4 segmentově završené nástavce. Průčelí je prolomeno v přízemí a ve 3. patře 5 osami, v 1. a 2. patře s arkýři 3 + 4 +3 okenními osami. Ve střední ose v přízemí je umístěn pravoúhlý vstup s profilovanou návojovou římsou. Průčelní fasáda je zdobena keramickými obkladačkami tvořícími spolu s bosovanými prvky geometrizující rastr.