nájemní dům Belveder

Dům na půdoryse písmene V do ul. Drobného čtyřpatrový, do stoupající ul. Erbenovy dvoupatrový se zvýšeným přízemím. Fasády do obou ulic totožně - zrcadlově řešené: osmiosé, s nepravou pásovou bosáží a bočními rizality. Nárožní průčelí čtyřosé, s osovým hlavním vstupem se schodištěm v přízemí, kordonovou římsou oddělující první patro, obdélnými dvoudílnými okny na podokenních římsách a fasádou členěnou geometrickým dekorem a polygonálními rizality po stranách. Ve druhém až čtvrtém patře levého bočního rizalitu do ul. Drobného: lodžie s vysunutým balkónem na konzolách a ohrazeným balustrádou - ve čtvrtém patře kovovým dekorativním zábradlím. V pravém bočním rizalitu prolomen vstup. Přízemí upraveno pro provoz restaurace. Okna prvního patra s mohutnými klenáky napojenými na kordonovou římsu druhého patra. Segmentově zaklenutá okna druhého patra na podokenních římsách, s geometrickými parapetními výplněmi, profilovanými šambránami vrcholícími odstupňovaným klenákem a drobnou štukovou květinovou dekorací nad segmentem. Kordonová římsa a podokenní římsa oken třetího patra vytváří souvislý pás členěný dekorativními parapetními výplněmi. Nadokenní římsy oken třetího patra tvořeny vejcovcem a svislými pásy v omítce napojeny na štukovou geometrickou dekoraci parapetních výplní oken patra čtvrtého. Ta jsou na podokenních římsách, zdobena geometrickým a vegetabilním dekorem v suprafenestrách. Pod konzolovou korunní římsou prolomena obdélná okénka půdního polopatra. Průčelí do ul. Erbenovy, kvůli stoupajícímu terénu nižší o dvě patra, pojednáno téměř totožně, v pravém bočním rizalitu ovšem lodžie s balkonem a balustrádou v prvním a s kovovým zábradlím ve druhém patře. V prvních dvou osách přízemí prolomen vstup, úzký vchod prolomen také v levém bočním rizalitu. Dvorní průčelí jsou ponechána hladká, člení je kromě obdélných dvoudílných a trojdílných oken také balkóny s kovovým dekorativním zábradlím.