nájemní dům

Třípodlažní nárožní dům s bohatě členěným uličním průčelím akcentovaným trojicí vzájemně navazujících arkýřů na středním mírně vystupujícím rizalitu. Uliční průčelí je v přízemí zleva prolomeno půlkruhově zaklenutým portálem vstupu v žudrovitém útvaru, následuje šest okenních otvorů v suterénním podlaží, z toho čtyří větší lichoběžníkově završené a dva úzké obdélné okenní otvory. Oblý, dvojboký hrotitě do břitu zalomený a hranolový arkýř v přízemí nesou profilované konzoly a krakorce, oblý a dvojboký arkýř jsou patrové členěné průběžnou profilovanou římsoukrytou stříškou z bobrovek. Na pravém jednopodlažním hranolovém arkýři průběžná římsa nese vyšší stříšku kryjící arkýř prolomenou balkonem s parapetem členěným dvojicí čtverců, do nichž jsou vloženy prolamované ornamentální výplně. Arkýře jsou prolomeny pravoúhlými okenními otvory a dvojboký arkýř v patře navíc vpravo oválným okenním otvorem rámovaným plochou šambránou. Trojice úzkých okenních otvorů oblého arkýře v 1. patře je sdružena pod širokým plochým segmentovým frontonem, v němž se nachází vavřínový věnec s girlandami nesený postavou putta podanou ve vysokém reliéfu. Nad pravoúhlým vstupem na balkon je prolomen obdélný nadsvětlík. Levá postranní část průčelí je nad vstupem prolomena pravoúhlými okenními otvory osvětlujícími schodiště, pravá je členěna ve výši přízemí vystupujícím reliéfním dekorativním prvkem tvořeným stylizovanou vázou s květy a se dvěma vavřínovými závěsy a výše v úrovni 1. patra vysokou pravoúhlou vpadlinou s plochou šambránou, v níž se nachází vysoký reliéf dívčí postavy doprovázené pštrosem; dívka v aktu má přes předloktí ohnutých paží přehozen plášť, který v bohatých draperiích spadá k zemi. Uliční průčelí je završeno profilovanou korunní římsou, kterou protíná dvojstupňová půljehlancová střecha dvojbokého arkýře. Korunní římsa nese nad oblým arkýřem konvexně tvarovaný obloučkový štít zdobený čučkami a prolomený dvojicí oválných otvorů a nad zbylou částí rizalitu atikovou zídkou prolomenou trojicí segmentově zaklenutých okenních otvorů. Atika je kryta stříškou z bobrovek. Boční západní průčelí člení rizalit, nad nímž je nad korunní římsou vztyčen obloučkový štít. Jihozápadní nároží završené polygonální věžovitou stříškou nese v přízemí i v patře balkony. Dům je nad levou částí kryt sedlovou střechou, nad větší pravou částí vysokou valbovou střechou. K bočnímu průčelí je nově přistavěna garáž.