nájemní dům

Na parcele situované v těsné blízkosti Zderazského kláštera je doložena zástavba již z konce 14. století. Stávající objekt byl postaven jako klasicistní novostavba nad částí středověkých sklepů rozděleného staršího domu čp. 259/II. Roku 1829 byl zkolaudován a v roce 1833 po právním a evidenčním oddělení mu bylo přiděleno nové čp. 1275/II. Stavitel Fiala r. 1836 dostavěl křídlo v ulici Na Zderaze a dvorní křídla. V r. 1899 byl na nároží zbudován krám, roku 1939 byla v zadním dvorním křídle zbudována tiskárna s nástavbou patra pro kanceláře. Poslední zásadní úpravy se uskutečnily v r. 1994, kdy byl objekt upraven pro administrativní využití. Třípodlažní nárožní dvoukřídlý dům se sedlovou střechou má na jižní i západní straně dvora připojeno dvoupodlažní křídlo. Uliční průčelí jsou řešena shodně. Průčelí do Myslíkovy ul. je šestiosé, s obdélnými okny v šambránách. ve 2. NP s nadokenními římsami s trojúhelným frontonem. Průčelí do ul. Na Zderaze je osmiosé, s mělkými rizality v obou bočních okenních osách, v patře je nika s konchou, ve které byla pravděpodobně umístěna plastika. Vstup do dvora a do horních podlaží je zaklenutým průjezdem (klenba s lunetami) s dochovaným středověkým portálkem (dnes nefunkčním). Obchodní prostory na nároží mají novodobé výkladce. Na pravé straně fasády v Myslíkově ul. je vstup do sklepního podlaží.