náhrobek Viléma Petrželky

Na podkladové kamenné desce nepravidelného okrouhlého tvaru, je postaven trojboký travertinový sokl nesoucí vápencovou skulpturu představující Hudbu, formálně čerpající z kubismu. Z abstraktních oválných tvarů vystupuje silueta lidské postavy s hudebním nástrojem. Vpředu na ploše hrobového místa připevněna travertinová nápisová deska s rytým majuskulním nápisem: „VÍLÉM PETRŽELKA / HUDEBNÍ SKLADATEL / * 10. 9. 1889 † 10. 1. 1967“.