náhrobek PhDr. Antonína Gnirse

Náhrobek archeologa, uměleckého historika a památkáře Antonína Gnirse (*18. I. 1873 Žatec, +10. XII. 1933 Loket) stojí na městském hřbitově, v dílu III, na místě dvojhrobu č. 43 – 44. Náhrobek stojí v zadní části zatravněné plochy dvojhrobu ohraničené po obvodu pískovcovým obrubníkem. Náhrobek je celý pískovcový a je složen ze tří na sebe položených částí. První spodní část tvoří plochá deska položená na terén a jen málo nad něj vyčnívající. Druhou prostřední část tvoří podstavec - na šířku položený hranol. Jeho přední strana je rámečkem a linkami rozdělena na čtyři plochy, ve dvou horních je nápis: „ANTON GNIRS“ a pod tím: „MDCCCLXXIII – MCMXXXIII“. Zbývající dvě pole, která jsou vedle sebe, jsou prázdná. Jak rámeček s dělícími linkami, tak písmena nápisu vystupují z plochy a celek proto připomíná zvětšené gumové razítko. Na tomto podstavci je na výšku osazena třetí část náhrobku – mohutná zhruba čtvercová silná deska do níž je z přední strany vtesán vysoký reliéf, tak, že po obvodu vznikl jednoduchý rám. Ústředním motivem reliéfu je hořící srdce zpoza něhož vycházejí paprsky svatozáře. Kolem se vznášejí tři andílci s bederními rouškami z nichž ten dole vlevo od středu pravicí podpírá srdce a v levici drží krumpáč. Další andílek, vpravo od srdce, drží v levici lopatu či spíše rýč – spolu s krumpáčem zde tyto atributy připomínají, že zesnulý byl archeolog. Třetí andílek, vlevo nahoře, drží pravicí nad srdcem vavřínový věnec a levicí ve středu nahoře pod rámem španělský heraldický štítek se znamením tří malých štítků v rozestavení 2, 1. Je to znak, který udělil císař Rudolf II. pražským malířům, a který si posléze přivlastnili všichni výtvarní umělci, zde připomíná uměnovědnou a památkářskou činnost zesnulého. Celá tato kompozice je podložena „barokními“ oblaky. Mezi výše popsanými figurami se při horním okraji reliéfu proplétá páska s nápisem: „* VXOR ET FILIA * MARITO ET PATRI OPTIMO“. Při dolním okraji obdobná páska s nápisem: „VOTIS NOSTRIS VIVAS IN DRO ANIMA DVLCIS“, na jejímž konci, při pravém okraji reliéfu, je ve dvou řádcích vytesána signatura s datací: „VR / 19 S 35“.