náhrobek Karla Elgarta-Sokola

Formálně uměřený náhrobek využívající barevný kontrast světlé a černé leštěné žuly tvoří soustava dvou shodných žulových hranolů, postavených jako vertikály kolmo k hrobovému místu, z nichž jeden je tmavý a druhý světlý. Kompozici dotváří pohledově zleva k nim připojená nižší obdélná deska ze světlé žuly, na přední straně s rytými majuskulními nápisy: „KAREL ELGART SOKOL / 18. I. 1874 – 21. VII. 1929 / SPISOVATEL“ a “ZASLOUŽILÝ UMĚLEC PROFESOR KAREL JÍLEK / 26. XI. 1896 – 18. XI. 1983 / AKAD. MALÍŘ“