náhrobek Karla Absolona

Formálně zajímavý náhrobek v podobě modelu vápencové jeskyně. Hrobové místo je překryto plasticky utvářeným povrchem z vápence, ze kterého v popředí vystupují reliéfně utvářené mamutí kly (jeden z nich zlomený). Před vchodem do jeskyně kovový jeskyňářský kahanec. Na ploše přední strany jeskyně v horní části aplikovaný kovový reliéf trilobita a pod ním aplikovaný kovový nápis: „UNIV. PROF. DR. KAREL ABSOLON / 16. 6. 1877 - 6. 10. 1960 / MORAVSKÝ KRAS / MACOCHA / DINARSKÝ KRAS / OMBLA / VĚSTONICE / ANTHROPOS“. Dole ještě upevněna kovová cedulka s reliéfně provedeným nápisem „VALERIE / ABSOLONOVÁ / 1895 – 1986“.