náhrobek Jana Šuberta

U jižní zdi lodi kostela Panny Marie Bolestné (de Salle) je v travnatém porostu umístěn náhrobek Jana Šuberta, orientovaný k jižní straně u přístupové cesty. Na nízkém soklu, který postupně mizí pod stoupajícím terénem, o rozměru 95 x 60 x 15 cm výšky, ukončeném zvonovitou převodkou s ústupkovou obvodovou páskou je umístěn hranolový podstavec o výšce 68 cm (rozměry podstavce 58 šíře x 42 cm tloušťky) s vyrytým textem na čelní straně, který je orámován po svém obvodu. Text na podstavci o deseti řádcích: Že tak krátce byl/ Ustanowen cjl/ Rozmilému synáčkowi gedinému./ Neoslzug otce, ani máti,/ Nebo Boha gest, co ráčil dáti./ On gen milých časně volá k trůnu swému./ Zde odpocjwa Jan Šubert gediny syn/ měštanů Terezie a Jana Šuberta./ Narodil se 5ho Března 1818./ Zemřel 25ho Března 1840./ Podstavec je překryt přesahující římsou o šíři 90 cm a tloušťce 25 cm, s nárožními akrotériemi, mezi kterými je vložen trojúhelný štít, ve vrcholu štítu vytesáno srdce s jednoduchým latinským křížem a ratolestí. Na plintu římsy je umístěna socha útlé ženské postavy s dvojitými motýlími křídly, která navozuje představu antické Psyché, zosobněnou Duši. U nohou postavy leží pouto, kterým byla připoutána k hmotnému tělu. Postava je zobrazena v kontrapostu, oděna do dlouhého splývavého šatu, s pokrčenou levou nohou. Levá ruka je volně spuštěna podél těla, u nohy urna se zdobným věncem o výšce 56 cm. Trup je částečně zahalen, draperií, levý prs odhalen. Hlava je ozdobena bohatými dlouhými kadeřemi vlasů, které jsou nad čelem upnuty stuhou, mladistvý obličej s pohledem upřen do dáli. Postavě chybí pravá ruka, která byla původně ohnuta a pozdvižena v gestu (je však dochována historická fotografie, kde pravá ruka neschází). Výška figury v je podživotní velikosti, o výšce 125 cm. Plintus na čelní straně signován: Ja: Sucharda fe.//. Materiálem náhrobku je světlý pískovec. V textu na nápisovém soklu jsou dochovány zbytky tmavé polychromie. Celková výška činí 245 cm.