náhrobek Jana Preislera

Náhrobek se nachází na novém hřbitově, východně od kostela Nanebevzetí Panny Marie, při hřbitovní zdi. Jedná se o žulovou stélu, v horní části probranou kruhovou vpadlinou, před níž je na vypouklé žulové konzolce s nápisem JAN PREISLER umístěna realisticky pojatá bronzová busta, znázorňující poprsí umělce. Její výška je cca 50-60 cm, vpravo dole je umístěna signatura O. Španiel. Ke stéle přiléhá náhrobní deska.