náhrobek Bohuslava Fuchse

Formálně uměřený náhrobek tvoří na kamenné podkladové desce soustava dvou shodných hranolů ze světlého kamene, z nichž jeden stojí kolmo na hrobové místo jako vertikála, zatímco druhý je na zemi horizontálně položen. Na vrcholu horizontálně položeného hranolu pak na plintu spočívá bronzová plastika lidské ruky. Jedná se o posmrtný odlitek ruky Bohuslava Fuchse. Na jeho přední straně čteme aplikovaný nápis složený z jednotlivých bronzových písmen: „ARCHITEKT BOHUSLAV FUCHS 1895 – 1972 / ARCHITEKT KAMIL FUCHS 1930 – 1995“.