náhrobek

Jádrem náhrobku byla bronzová figurální plastika o rozměrech 250 x 80 x 80 cm, znázorňující proroka Jeremiáše, jak na znamení smutku trhá své roucho. Stojící prorok v dlouhém šatě a prostovlasý, se zachmuřenou tváří pootočenou doprava, zvedá obě ruce vysoko nad hlavu a chystá se roztrhnout své roucho. I když na plastice dole byl vyveden nápis „Nářek proroka“, od kterého je název plastiky odvozován, v literatuře je tato plastika (od níž se dochoval sádrový model, dnes umístěný ve sboru Církve Československé husitské v Úpici) nazývána též „Jeremiášův pláč“ nebo „Jeremiáš trhá roucho na znamení smutku“. Bronzová plastika byla zničena vandaly v roce 1999. Hrob vymezuje nízká cihlová zídka se soklem opatřeným mramorovou deskou s nápisem "RODINA FISCHEROVA".