myslivna

Dům situovaný prakticky na půdorysu písmene T je krytým krčkem spojen s hospodářskou budovou. Hmotu obytného domu tvoří vlastně dvojice křídel. Jihovýchodní část představuje kolmo ke svahu situované roubené obytné křídlo s polopatrem a sedlovou střechou. Na něj navazuje od severozápadu zděné provozní křídlo orientované podélně s vrstevnicí svahu. Hlavní vstup na podélném severovýchodním průčelí kryje zádveří přístupné po žulových stupních. Protisvah za domem je zpevněný nasucho skládanou opěrnou zídkou a vyzděným prameništěm studánky. Svah od silnice stabilizuje rovněž opěrná zídka z nasucho skládané žuly se zbytky žulových sloupku oplocení. Prudký sklon svahu vyrovnává po celé šíři domu vysoká podezdívka zděná ze žulových kvádrů opatřená hladkou vápennou omítkou s naznačeným rytým kvádrováním. Podezdívku zakončuje koruna z řádky na hranu ložených pálených cihel ponechaných v režné podobě. Shodně provedená je i mírně předsunutá rampa zádveří hlavního vstupu. Vstup kryje zádveří rámové konstrukce kryté jednoduchým vodorovným bedněním a pultovou střechou. Bednění je po stranách oken složeno do imitace žaluzií okenic. Trojúhelníky vzniklé krátkými pásky svislých sloupků konstrukce vyplňují precizní dřevořezby s motivem korunky. Roubená část z domu je rovněž krytá vodorovným bedněním provedeným z užších prken. Fasáda zděné části je pojednána v kontrastu hladkých okrových omítek a prvků z režného cihelného zdiva a to především u parapetů a suprafenester okenních otvorů. Polopatro je obloženo svislým obkladem. Okenní výplně jsou členěny do písmene T s vyklápěcí horní ventilací. Sedlové střechy kryjí plastové čtvercové šablony. Vaznicový krov se projevuje charakteristickým přesahem střechy před štíty a zdobnými prvky ve vrcholné části. Štíty jsou jednoduše bedněné. Vnitřní dispozice v zásadě vychází z trojdílného členění v dvoutraktovém uspořádání. Na vstupní síň navazuje v druhém traktu prostor kuchyně. Obytná část je rovněž složena ze dvou místností. V jejich interiéru se uplatňuje pohledová stěna roubení. Strop tvoří deskový záklop zasunutý mezi stropní trámy zdobených okosením s výběhy. Dveřní otvory lemované obložkami jsou osazeny různými variantami dveřmi rámové konstrukce. V zadní části dispozice jsou situovány provozní prostory a schodiště do podkroví. V podkroví jsou umístěny vestavěné obytné komory. Podobu hospodářské budovy charakterizuje kontrastní pojetí režného zdiva precizně opracovaných žulových kvádrů a pálených cihel. V zadní části je uplatněna svisle bedněná rámová konstrukce. Sedlovou střechu opět doprovází vaznicový krov s charakteristickým přesahem a zdobením před plochou štítu. Vnitřní dispozice je rozdělena na chlév ve zděné části a seník v zadním traktu.