muzeum odboje a armády ČR

Soubor staveb vznikl jako provozní zázemí nově budovaného Památníku národního odboje na vrchu Vítkově v letech 1926-30. Areál tvoří dva objekty - muzejní ve tvaru písmene "U" a kolmo navazující obdélná budova administrativní, seskupené kolem vnitřního prostorného nádvoří. Přístup do areálu je situován na SV starně, směrem od svahu Vítkova, kde je nádvoří otevřeno vysokým loubím či portikem, který přímo navazuje na křídlo muzea. Budovy, obklopující nádvoří, mají různý počet podlaží, průčelí členěna pravidelným rastrem rozměrných okenních otvorů, hrubou režnou omítku. Nad zdůrazněnou korunní římsou jsou završeny velmi nízkou valbovou střechou, při běžném pohledu se jeví jako ploché.