mostek zv. Ovčí

Most se nachází dnes již vedle důležitého dopravního průtahu města Děčína, silnice I/13, která slouží v zásadě jako přivaděč k dálnici D8. Severní předpolí mostu ústí do křižovatky Pivovarské a Teplické ulice. Jde o severozápadní okraj původně samostatných Podmokel. Most se klene přes Jílovský potok, který je levostranným děčínským přítokem Labe. Jednooblouková stavba Ovčího můstku je charakteristická vysokým klenutím mostního oblouku (od vstupu na most vystupuje oblouk ke středu o 1,5 m). Mostek je dlouhý 18 metrů, široký 4 metry a nad hladinou potoka se klene ve výšce 6,7 metrů. Objekt je vyskládán z pískovcových kopáků pojených na vápennou maltu, rozetřenou do líce. Vyklenutí oblouku a koncové partie parapetních zídek jsou z pískovcových kvádrů (štuků) různých rozměrů, opracovaných kamenickými nástroji. Mostovka je zadlážděna čedičovými valouny. Korunu parapetních zídek tvoří pískovcové desky, lokálně s okapnicí.