mostek se sochou sv. Jana Nepomuckého

Objekt se skládá z klenutého mostku spojeného s vyzděnou omítanou zídkou, na níž je na bohatě zdobeném pískovcovém podstavci umístěna vlastní pozdě barokní socha sv. Jana Nepomuckého. Základnu sochy tvoří zděná zídka ohrazující výpusť rybníka. Zídka je omítána převážně klasickou vápennou omítkou, místy jsou vápenně cementové plomby. Parapetní část je kryta pískovcovými deskami. Před čelní stranou zídky směrem k cestě se nachází kamenný stupeň, zadní strana s okosenými nárožími je spojena s kamenným mostkem, který je prolomen půlkruhovou výpusti. Pískovcový bohatě zdobený sokl má nepravidelný obdélný půdorys s převýšenou a rizalitově vystouplou střední částí. Dolní polovina střední vystouplé části má zvýrazněné nároží evokující pilastr, horní polovina je zdobena rodovým znakem Dobřenských z Dobřenic – čáp s korunkou. Erb je výrazně orámován zdobenými rokajovými motivy. Boční menší kamenné bloky po stranách rizalitově vystouplé střední části jsou z čelní strany zdobeny jednoduchými mělkými rytými rámy a završeny drobnou profilovanou římsou. Na římsy nasedají díly volut zdobených reliéfy vegetabilních motivů, které volně přechází až na boční strany soklu do motivu stuhy. Postranní voluty spolu s převýšenou střední částí vynášejí vyloženou bohatě profilovanou barokní římsu, na které je postavena vlastní socha světce. Rovný zadní díl soklové části je proveden zcela bez zdobných prvků, ale je opatřen rytým poměrně špatně čitelným nápisem s chronogramem. Vlastní pískovcová socha Sv. Jana Nepomuckého v životní velikosti je umístěna na nízkém postamentu. Na něm je na levém boku vytesán nápis „DEVOTI FECI“. Stojící postava představujícího kanovníka oblečeného v kleriku, rochetu a mozetu (pláštík) s biretem na hlavě parafrázuje obvyklé Brokoffovo zobrazení sv. Jana Nepomuckého. Světec je zobrazen v kontrapostu s pokrčenou pravou nohou. Oběma rukama přidržuje před tělem kamenný krucifix a opírá si jej o levé rameno. Hlavu má mírně natočenou a skloněnou směrem k Ukřižovanému. Obvyklá svatozář s pěticí hvězd chybí.