mostek

Mostek přes potok Bouřlivec stojí na místní komunikaci zvaně Švermova v jihozápadním okraji intravilánu obce. Postaven z cihelného zdiva dnes hrubě omítnut v 80. letech 20. století cementovou maltou, má dva segmentové oblouky nesené pilířem obdélného půdorysu rozšířený na obou stranách v půdorysu o půlkruhy. Nad mostními oblouky na jihozápadní povodňové straně je dnes pro navýšení vozovky nefunkční odtoková drážka. Mostek má zděné zábradlí.