most přes Labe s jezem a ovládacími věžemi

Silniční železobetonový most, trámová konstrukce. Délka 124,2 m, šířka mezi zábradlími 7,4 m; mostovka šíře 5,2 m. Chodníky po obou stranách. Překlenuje řeku pěti plochými segmentovými oblouky nosníků, kloubově uložených na mostních pilířích. Betonové pylony, které se tyčí nad mostními pilíři a zdmi, pojednanými kyklopským zdivem, jsou formou hladkých pásů vytaženy až do úrovně zábradlí, které tvoří rytmus hranolových pilířků a obdélných výplňových polí (v dolní polovině betonová hladká deska, v horní - mříž tvořená geometrickým ornamentem kovových profilů). Ve třetím a čtvrtém návodním poli jsou ve středu těchto polí umístěny dozorčí budky, do nichž se vstupuje ocelovými dveřmi z úrovně chodníku. Půlkruhové budky jsou vysazeny na konzole nad vodu. Součástí mostní konstrukce je jez (ve 3.a 4.poli návodní strany a na povodňové straně ve 2. poli). Ovládání je umístěno ve věžích na straně přepadu. Jedna z věží je umístěna mimo mostní pilíř na kamenné zdi u elektrárny. K ní vede kontrolní chodník nad vodní hladinou. Třetí věž zleva na návodní straně stojí na širokém kamenném molu, oddělujícím zdymadlo. Kontrolní a mechanizační věže jsou umístěny na kamenných pilířích. Jejich dominující hmotu tvoří kubus, jehož jedna strana je přičleněna k mostu, odkud je přístup. Mohutná kubická hmota střechy zjemněná vespod námětky a shora zakončená plochým jehlancem je pokryta měděným plechem a uprostřed stran je opatřena kruhovými okny. Hmotu věže člení obří mechanizační niky na stranách obrácených k přepadu jezu, kde je umístěno řetězové zařízení na regulaci průtoku. Na bocích pilířů jsou výklenky pro uložení stavidel, přičemž jezová tělesa jsou zavěšena na Gallových řetězech a klapky na řetězech anglických. Jez je hrazen nýtovanými zdvižnými stavidly typu Stoney s nasazenými úhlovými klapkami. Spodní stavbu jezu tvoří stupeň ve dně, nad ním zpevněné dno a pod jezem miskovitý vývar délky 7,5 m, dále svislým prahem a betonovou deskou. První jezový pilíř je prodloužen směrem po vodě a spolu se zdí elektrárny tvoří štěrkovou propust délky 9,6 m, jejíž pohyblivý uzávěr tvoří dvojité zdvižné stavidlo typu Stoney.