most býv. Polní dráhy

Most spojuje levý břeh Vltavy (na němž stojí budova čističky a stavby podzemních nádrží) s Císařským ostrovem přes Podbabský kanál. Je tvořen jednoduchou příhradovou konstrukcí se svrchním obloukem rozponu 34m a šířky dosahující 3m, uloženou na kamenných pilířích z kyklopského zdiva. Most byl vyroben v r. 1902 a sloužil spojení čističky s kalovými poli, skládkami nečistot a dalšími provozními objekty na Císařském ostrově. Pod živičným povrchem je dochováno původní kolejivo úzkorozchodné dráhy rozchodu 700 mm.