most

Původem snad gotický, zděný, omítaný kamenný most nestejné šířky a mírně zalomené osy o třech obloucích s oboustranným zesílením pilířů. Poslední oblouk směrem od města odchýlen z osy, segmentový, zbývající dva přibližně půlkruhové s omítanými podhledy klenby a vyznačenými klenáky (pouze 1. oblouk na straně po vodě, k severu, má část klenby vyzděnou z neomítaných kvádrů a na hlavním klenáku letopočet obnovy 1879). Hrotitá zesílení pilířů proti vodě i na opačné straně jsou kvádrová a mezi 1. a 2. obloukem na severní straně přerůstá zesílení po celé a tvoří lichoběžníkový výstupek se soklem sochy. Po stranách vozovky jsou plné, zčásti cihlové zídky s korunou z kamenných kvádrů a pro odvodnění kamenné přesahující žlábky. Na více místech je most stažen železnými kleštinami.