most

Most stojí na severozápadním okraji města, již mimo jeho intravilán, na silnici z Budyně do Libochovic, kterou převádí přes „Malou Ohři“. Most nepřekračuje říčku kolmo, ale šikmo, je postaven z pískovcových kvádrů se dvěma oblouky sklenutými na střední pilíř, na kterém byly do r. 1968 osazeny pískovcové sochy – na návodní západní straně kříž s ukřižovaným Ježíšem Kristem a na povodní východní straně socha sv. Karla Boromejského. Mostní křídla má most na návodní straně rozevřená, na povodní straně jsou rovnoběžná s osou toku. Od opravy r. 1996 má most zábradlí vyzděné ze strojově řezaných pískovcových kvádříků zakončené pískovcovými deskami, které nahradilo zábradlí z ocelových válcovaných „L“ profilů, zábradlí na návodní straně je přerušeno soklem na němž byl pískovcový kříž s ukřižovaným Ježíšem Kristem. Stavební vývoj: Most byl postaven za Karla knížete z Ditrichštejna (*1702, vládnoucím knížetem od 1738, +24. X. 1784) v letech 1770 – 1773. V roce 1774 byly na něj osazeny sochy od místního sochaře Bartoloměje Edera, které jsou datovány do let 1772 – 1774. Roku 1849 byl most na povodní straně asi o polovinu rozšířen. V roce 1968 přišel most o sochy, když byly sraženy projíždějícími tanky ruských okupantů. Socha sv. Karla Boromejského byla vylovena a uschována na hradě, dnes je tamtéž v nově zřízeném lapidáriu. Horní část kříže s ukřižovaným Ježíšem Kristem je nejspíše dodnes v bahně pod mostem, spodní menší část ve výše zmíněném lapidáriu. Poslední oprava provedena r. 1996, tehdy dostal most kamenné zábradlí, sochy však na něj vráceny nebyly.