most

Most přes řeku Bílinu stojí v centru obce a spojuje tak její dvě části. Postaven z lomového režného zdiva, má tři oblouky nesené dvěma pilíři obdélného půdorysu, přičemž jižní je na západní návodní straně rozšířen o v půdoryse zhruba trojúhelný ledolam. Dva větší jižní oblouky jsou mírně stlačené, oblouk severní je menší a zaklenutý cihlami plným obloukem. Vozovka je ve středu mostu výš, než na jeho krajích. Toto její vzedmutí je ještě umocněno zděným zábradlím, které je ve středu nejvyšší a zalomením se do krajů snižuje. Korunu zábradlí kryjí „na štorc“ nazděné cihly. Na návodní straně hyzdí most na něm osazené potrubí.