morový sloup se sochou P. Marie

Pískovec, socha Immaculaty v. 207 cm, ostatní postavy mírně nadživotní. Značeno na soše sv. Karla Boromejského (na pravém konci štoly) : Brokof. Dále na sochách sv. Petra a Pavla iniciálami FB, na spodní straně košíku sv. Alžběty datem 1726 a písmenem B, na soše Immaculaty K.B. 1726. Architekturu státue tvoří trojramenný konkávně prohnutý dvojstupňový podstavec, na němž jsou pravidelně rozmístěny postavy světců, a štíhlého polygonálního pilíře se silně vyloženou římsou, na níž stojí socha Immaculaty. Vpředu je nízká menza na připomínku oltáře, který zde dříve stával. Na soklu je také vytesán erb Hradčan. Ve spodním pořadí jsou na nárožích stojící sochy sv. Alžběty, sv. Karla Boromejského, které jako hlavní postavy jsou rozvedené do skupin atributními postavami, a sv. Floriána. Mezi nimi jsou v prohlubních sedící sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Petra a sv. Pavla s knihami epištol. Ve vyšším patru jsou stojící postavy sv. Václava, Víta a Vojtěcha. Na vrcholu sloupu stojí na zeměkouli s hadem Immaculata. Státue je obkroužena pilířkovým zábradlím a kolem jsou v chodníku kamenné ozdobné patníky.