Moravské uměleckoprůmyslové muzeum

Rizality fasády do ulice Husovy jsou rozděleny do dvou pater, v přízemí s nikami s antickými figurami, v patře s obloukovými okny v pravoúhlých, ořímsovaných zrcadlech. Střední část o pěti okenních osách je pročleněna mezipatrem nad sníženým přízemím. Okna v přízemí jsou pravoúhlá, v mezipatře pravoúhlá se šambránami. Okna prvního patra se shodují s okny prvního patra rizalitů, mezi nimi se nacházejí reliéfní portrétní medailony. Boční fasády jsou zrcadlově shodné, rozdělené na dvě mírně odlišné části dilatační spárou mezi původní budovou a pozdější přístavbou. Typy oken ve tří patrech se shodují s typy užitými v průčelí, na čtyři osy starší části navazují v rychlejším sledu čtyři osy nové přístavby. Fasáda s úzkou terasou, ohraničenou zbytky městských hradeb, obrácená k centru, je hladká, pouze s římsou se zubořezem mezi prvním a druhým patrem, obvyklé uspořádání oken doplňuje řada nových čtvercových oken v půdní vestavbě. Také vnitřní uspořádání budovy naznačuje dvě fáze výstavby: na vstupní halu s nástěnnými malbami bohatě zdobeným přednáškovým sálem navazuje atrium, uzavřené nízkou valbou a lunetami, zdobenou jemnou ornamentální vegetabilní malířskou kompozicí. Po stranách jej lemují arkády na sloupech, s malovanými poli křížové klenby, nesoucí balkony se stlačeným klenebním obloukem a kuželkovou balustrádou. Středním obloukem trojdílné arkády vychází na pravé straně schodiště do vyšších pater s bohatě zdobenými odpočívadly. Třemi vysokými, půlkruhově zakončenými oblouky se starší část atria otevírá do novější přístavby. Zde atrium prochází celou hmotou budovy a je uzavřeno světlíkem po stranách se třikrát opakují moderní ochozy, na pravé straně se nachází boční vstup s výtahem, na levé boční vstup se schodištěm. Toto dispoziční jádro je obklopeno plochostropými prostory, oddělovanými oblouky i běžnými dveřními a okenními otvory a využívanými jako výstavní prostory, kavárna s knihkupectvím, ve vyšších patrech pak jako kanceláře, konferenční sál a depozitáře. Budova prošla v 90. letech kompletní rekonstrukcí, včetně restaurování dekorativní nástěnných maleb. Dnes se v jejích interiérech elegantně snoubí původní dekorativní řešení a výzdoba prostor s novými dostavbami puristického výrazu.