mohylové pohřebiště

Mohylové pohřebiště leží v nadmořské výšce 500 m na plošině S od hluboké rokle, kterou protéká bezejmenný levostranný přítok Lužnice. Řeka je od lokality vzdálena asi 2 km. V roce 1976 zde bylo při povrchovém průzkumu evidováno asi 30 mohyl, v současné době je na lokalitě patrných 13 mohyl a několik dalších nejistých. Nacházejí se zde velké kruhovité nebo oválné mohyly o průměru 8 – 13 m a výšce až 1,5 m a též menší kruhovité mohyly vysoké do 0,5 m, jejichž průměr nepřesahuje 5 m. Sedm mohyl větších rozměrů je uspořádáno do dvou řad probíhajících paralelně ve směru V – Z. První řada na J okraji mohylníku je dlouhá asi 40 m a skládá se ze čtyř mohyl, druhou řadu ve střední části pohřebiště tvoří tři mohyly. U 5 – 6 mohyl byly zjištěny mělké obvodové žlaby široké asi 1 m a hluboké až 30 cm. Archeologické výzkumy a nálezy: Jednu z mohyl prokopal před rokem 1904 muzejní laborant Landa. Mohyla měla hlinitý násyp, v němž byla nalezena popelovitá vrstva a zlomek keramiky ze střední doby hradištní. Uložení nálezů: Nálezy patrně ztraceny.