mohyla Krliš, archeologické stopy

Lokalita ležící na pahorku Krliš v polích J od obce Tursko byla využívána k pohřbívání již v době mladší únětické kultury. Na přelomu halštatu a laténu vznikla na vrcholu pahorku mohyla. Další pohřební aktivity zde probíhaly v době raného středověku. Lokalita byla archeologicky prozkoumána již na přelomu 19./20. stol.