minaret

Minaret stojí v lednickém parku, nyní na severním břehu Zámeckého rybníka. Byl postaven jako jedna z romantických staveb, rozmístěných v sentimentální zahradě Je tvořena centrální štíhlou věží a patrovým pavilónem v patě věže. Věž vyplňuje vřetenové schodiště a z vnější strany nese ve třech úrovních vyhlídkové ochozy; poslední završuje cibulovitá stříška. Přízemí pavilónu je otevřeno arkádou z osmi klenebních polí, obíhajících kolem hranolové základny věže a nesených na vnějším obvodě stavby mohutnými sloupy. V patře je po obvodu rozloženo osm vzájemně průchozích kabinetů, zaklenutých bedněnými kupolemi. Místnosti osvětluje řada velkých oken s oslími hřbety, sdružených z vnější strany po třech v polích vymezených lizénovými rámy. Na korunní římse je pak nasazeno devět válcových věžiček. Zdi na různých místech nesou nápisy v arabštině a ornamentální výzdoba. Kabinety jsou vymalovány dekorativní orientální výzdobou, na podlahách jsou mozaiky.